Hiển thị kết quả duy nhất

899,000,000 
935,000,000 
822,000,000 

[bang-gia=1]
[bang-gia=2]